Algemene voorwaarden

Wie zijn wij? 

Wij zijn Odys. 

Vestigingsadres: Hoogstraat 51, 5492 VV, Sint-Oedenrode

Website: www.odys.nl

E-mailadres: sybevdoorn@odys.nl

Telefoonnummer: +31 6 83358500

Kvk-nummer: 76757129

Btw-nummer: NL003132542B51
 

Wat doet Odys?

Odys is een Handels- en dienstonderneming dat (refurbished) audiovisuele producten aanbiedt.
 

Definities

Klant – Een opdrachtgever, persoon, bedrijf, instelling, etc die iets afneemt bij Odys of de intentie heeft iets af te nemen bij Odys.

Project – Een uniek project met een eigen projectnummer.

Offerte – Het aanbod van Odys om een project te leveren met relevante informatie rondom prijs, levertijd, materiaal etc.

Akkoord – Het moment dat de klant aangeeft dat de offerte akkoord is.
 

Toepasselijkheid en beschikbaarheid Algemene Voorwaarden Odys

Deze Algemene Voorwaarden Odys zijn van toepassing op de werkzaamheden die we uitvoeren voor klanten, van offerteaanvraag tot en met oplevering. In elke offerte en in elke e-mail wordt het bestaan van de Algemene Voorwaarden Odys bekendgemaakt. De Algemene Voorwaarden Odys zijn beschikbaar via de website en kunnen ook op aanvraag worden toegezonden. 
 

Privacy & klantgegevens

a. Odys heeft minimaal de volgende gegevens nodig om een project aan te kunnen nemen:

– Voornaam en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Vestigingsadres 

b. Om een project te kunnen versturen, heeft Odys minimaal de volgende aanvullende gegevens nodig:

– Adres (straat, postcode, plaats, land)

c. Voor sommige projecten kunnen andere aanvullende gegevens worden gevraagd. Odys vraagt niet meer informatie dan nodig is voor het correct verwerken van een project.

d. Wilt u de gegevens die van u of uw organisatie bij ons bekend zijn laten aanpassen of verwijderen? Maak uw verzoek kenbaar en vermeld in uw bericht het projectnummer. Odys zal uw verzoek binnen twee weken verwerken.

e. Odys verstuurt incidenteel per e-mail nieuwsbrieven naar klanten die hebben aangegeven interesse te hebben in deze nieuwsbrief.

f. Gegevens van klanten worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

g. Odys zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om het project uit te voeren.

h. Odys gebruikt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten herleidbaar en duidelijk staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).

i. Odys gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten niet herleidbaar staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).
 

Auteursrecht

a. Het auteursrecht van aangeleverde tekeningen blijft in handen van de ontwerper.

b. De klant kan er ook voor kiezen om het tekenwerk door Odys uit te laten voeren, op basis van een idee of een afbeelding. In dat geval heeft de klant geen recht op deze uitgewerkte tekeningen, tenzij anders overeengekomen. 
 

De offerteaanvraag

a. Een klant kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor zijn project.

b. Via de website of via de e-mail is het mogelijk om een offerteaanvraag te doen. Telefonisch wordt er alleen een indicatie van de prijs gegeven.

c. Odys behoudt zich het recht voor een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 

De offerte en de berekening van de prijs

a. De aangeleverde informatie van de klant is de basis voor het opstellen van een offerte.. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in te staan voor de juistheid van de aangeleverde informatie.

b. Wanneer de klant een offerte aanvraag heeft aangeleverd en Odys deze offerte gebruikt, dan is de aangeleverde offerte het uitgangspunt voor het project en de verdere productie.

c. Wanneer de klant vraagt aan Odys om het tekenwerk te doen, dan zal Odys voor het starten van de productie de tekening ter goedkeuring aan de klant voorleggen. Deze tekening is dan het uitgangspunt voor het project en de verdere productie.

d. Odys behoudt zich het recht voor om op verschillende manieren tot een prijsopgave te komen, afhankelijk van de aangeleverde informatie.

e. Wanneer in een offerte de lasertijd is aangegeven, dan is dit altijd een inschatting. De werkelijke tijd die het kost om het project te produceren, hangt af van een veelheid aan factoren en kan daarom afwijken van de vooraf opgegeven inschatting.
 

De overeenkomst / akkoord met de offerte

a. Voordat een project wordt uitgevoerd, dient de klant akkoord te geven op de offerte die door Odys wordt overlegd.

b. De offerte kan per e-mail, telefonisch of mondeling worden bevestigd.

c. Afspraken die worden gemaakt per e-mail behoren ook tot de overeenkomst. Dit kunnen afspraken zijn die direct in de e-mails behorend bij de offerteaanvraag worden besproken of aanvullende afspraken die later worden gemaakt.

d. Wanneer na een akkoord op de offerte nieuw tekenwerk door de klant wordt aangeleverd, heeft Odys de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.

e. Wanneer na akkoord blijkt dat de offerte niet correct is, bijvoorbeeld vanwege een andere interpretatie van de aangeleverde informatie of tekeningen, of vanwege een misverstand, dan heeft Odys de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.

f. Na akkoord op de offerte, is het niet meer mogelijk een project te annuleren.

g. Odys heeft het recht een project niet uit te voeren wanneer een klant een gevraagde aanbetaling niet voldoet.
 

Garantie

a.  Alle projecten worden op aanvraag geleverd en klanten gebruiken de projecten op zeer verschillende manieren. Om deze reden geeft Odys een jaar garantie op geleverde projecten. Het is uitdrukkelijk aan de klant om te beoordelen of het project zal voldoen in de gewenste situatie.

b. De klant kan een uitstekende service van Odys verwachten. Wanneer Odys duidelijk tekort geschoten is dan zal Odys zich redelijk opstellen om tot een oplossing te komen.

c. Indien de reparatie-/vervangingskosten van apparatuur niet in verhouding tot de economische waarde van de apparatuur staan zal Odys dit schriftelijk aan de klant kenbaar maken en een passend alternatief voorstellen teneinde de beschikbaarheid van de audiovisuele omgeving van de klant zo goed als mogelijk te waarborgen. 

d. Niet in de garantie inbegrepen is het herstellen, vervangen of reviseren van apparatuur die defect is geraakt als gevolg van: 

∙ ondeskundig of oneigenlijk gebruik; 

∙ grove nalatigheid door de klant; 

∙ de inzet door een verhuurbedrijf (anders dan Odys); 

∙ uitval van elektrische stroom, brand, waterschade, diefstal, vandalisme, terreur of andere  onder overmacht begrepen omstandigheden; 

∙ het door- derden of ondeskundig personeel uitgevoerde reparaties of veranderingen aan de apparatuur; 

∙ het verplaatsen van apparatuur (anders dan Odys). 

Ter beoordeling van Odys kunnen versleten onderdelen worden gerepareerd of vervangen door andere, betere of nieuwe onderdelen. Indien hier kosten aan verbonden zijn zal dit te allen tijde vooraf aan de klant worden gemeld. Uitvoer hiervan zal pas geschieden na  akkoord door de klant.

Retour

a. Het is niet mogelijk een geleverd project te retourneren, omdat alle projecten op aanvraag worden geproduceerd.
 

Levertijd

a. Odys geeft bij de prijsopgave ook informatie over de levertijd. Odys zal zijn uiterste best doen om de besproken levertijd waar te maken.

b. Na akkoord zal Odys het project inplannen en de klant op de hoogte stellen per e-mail wanneer het project daadwerkelijk geleverd kan worden.

c. Wanneer een uiterste levertijd is afgesproken, kan Odys zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht en daarmee de levertijd uitstellen:

i. De gekozen materialen zijn niet op voorraad of leverbaar.

ii. Een machine is defect.

iii. Personeelsleden zijn ziek.
 

Levering

a. Klanten hebben de mogelijkheid om een project op te halen of te laten verzenden.

b. In het geval van ophalen wordt het project door Odys samen met de klant bekeken. Na goedkeuring wordt het project meegenomen. Eventuele schade die ontstaat na het meenemen van het product wordt niet vergoed door Odys.

c. In het geval van verzenden wordt het project met een door Odys nader te bepalen vervoerder verzonden.

d. Het kan gebeuren dat het pakket niet op tijd wordt bezorgd. Odys is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van vertraagde verzendingen.

e. In geval van schade tijdens de verzending dient de klant een foto te nemen voor en direct na het openen van de verpakking om de schade aan te tonen. Odys is niet verantwoordelijk voor gevolgschade.
 

Aansprakelijkheid

a. Odys heeft geen zicht op de manier waarop producten uiteindelijk worden gebruikt. Odys is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de producten.

b. Odys is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde producten te laat zijn geleverd.

c. In het eventuele en onwaarschijnlijke geval dat Odys toch aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, dan kunnen de kosten die op Odys verhaald worden nooit hoger zijn dan het ex BTW factuurbedrag van het project.
 

Betaling

a. Een klant moet de factuur uiterlijk binnen 30 dagen voldoen.

b. Wanneer een factuur niet binnen 30 dagen is betaald, krijgt de klant een betalingsherinnering.

c. Wanneer een factuur na twee betalingsherinneringen niet is betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld.